© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus geestelijk welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Wie werkt bij Anselmus Geestelijk

Welzijn?

T.M.Neutel (Tim) www.timneutel.nl tim@anselmus.nl Tim is in 2013 begonnen met Anselmus Geestelijk Welzijn en is op dit moment de enige vaste kracht. Hij heeft zich met name verdiept in de theologie, met aanvullende cursussen op het gebied van psychologie en gezondheid. Hij heeft ervaring met pastoraal werk in kerkelijke context en meer nog met hulp aan personen aan de rand of buiten de christelijke kerken en gemeenten.

Werk

Ontbrekende deskundigheid wordt bij Anselmus Geestelijk Welzijn aangepakt door het stimuleren van en investeren in zowel persoonlijke als begeleide studie en ontwikkeling. Ontbrekende en/of aanvullende en gespecialiseerde deskundigheid wordt extern ingehuurd. Daarbij hanteren wij als minimum opleidingseis een officieel erkende HBO- Bachelor met aanvullende scholing. Denk je dat je voor ons iets kan of wil betekenen stuur dan een e-mail naar hr@anselmus.nl.
© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus Geestelijk Welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Wie werkt bij Anselmus Geestelijk

Welzijn?

T.M.Neutel (Tim) www.timneutel.nl tim@anselmus.nl Tim is in 2013 begonnen met Anselmus Geestelijk Welzijn en is op dit moment de enige vaste kracht. Hij heeft zich met name verdiept in de theologie, met aanvullende cursussen op het gebied van psychologie en gezondheid. Hij heeft ervaring met pastoraal werk in kerkelijke context en meer nog met hulp aan personen aan de rand of buiten de christelijke kerken en gemeenten.

Werk

Ontbrekende deskundigheid wordt bij Anselmus Geestelijk Welzijn aangepakt door het stimuleren van en investeren in zowel persoonlijke als begeleide studie en ontwikkeling. Ontbrekende en/of aanvullende en gespecialiseerde deskundigheid wordt extern ingehuurd. Daarbij hanteren wij als minimum opleidingseis een officieel erkende HBO-Bachelor met aanvullende scholing. Denk je dat je voor ons iets kan of wil betekenen stuur dan een e-mail naar hr@anselmus.nl.