© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus geestelijk welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg
Financiële voorwaarden

Leuker en makkelijker voor iedereen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anselmus Geestelijk Welzijn en de relatie. Voor meer informatie over aftrek van kosten of onkostenvergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverekeraar of (indien mogelijk) bij de diaconie van de (christelijke-) gemeente waarbij u bent aangesloten. De gespecificeerde rekening krijg u na afloop van uw afspraak of contact per post toegestuurd. Voor “contact op afstand” geldt dat het verschuldigde bedrag voor de destreffende dienst van te voren moet zijn overgemaakt om te zorgen dat deze van start zal gaan. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. De door de Anselmus Geestelijk Welzijn aan de relatie gedeclareerde kosten voor de behandeling of vervulling van overeenkomst dienen door de relatie binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan Anselmus Geestelijk Welzijn de relatie een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 Euro aan de patiënt in rekening gebracht. Indien de relatie het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de relatie in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt Anselmus Geestelijk Welzijn rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de relatie in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Tenzij anders overeengekomen worden de reiskosten gedeclareerd op basis van reële kosten aan de hand van ov-tarieven en/of brandstofkosten. Vragen stellen via mail of telefoon is vrijblijvend, behalve de kosten die uw telecomprovider u in rekening brengt. Als u vragen of opmerkingen hebt neem, dan contact op met Anselmus Geestelijk Welzijn.
© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus Geestelijk Welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg
Financiële voorwaarden

Leuker en makkelijker voor iedereen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anselmus Geestelijk Welzijn en de relatie. Voor meer informatie over aftrek van kosten of onkostenvergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverekeraar of (indien mogelijk) bij de diaconie van de (christelijke-) gemeente waarbij u bent aangesloten. De gespecificeerde rekening krijg u na afloop van uw afspraak of contact per post toegestuurd. Voor “contact op afstand” geldt dat het verschuldigde bedrag voor de destreffende dienst van te voren moet zijn overgemaakt om te zorgen dat deze van start zal gaan. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. De door de Anselmus Geestelijk Welzijn aan de relatie gedeclareerde kosten voor de behandeling of vervulling van overeenkomst dienen door de relatie binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan Anselmus Geestelijk Welzijn de relatie een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 Euro aan de patiënt in rekening gebracht. Indien de relatie het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de relatie in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt Anselmus Geestelijk Welzijn rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de relatie in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Tenzij anders overeengekomen worden de reiskosten gedeclareerd op basis van reële kosten aan de hand van ov-tarieven en/of brandstofkosten. Vragen stellen via mail of telefoon is vrijblijvend, behalve de kosten die uw telecomprovider u in rekening brengt. Als u vragen of opmerkingen hebt neem, dan contact op met Anselmus Geestelijk Welzijn.