© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus geestelijk welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Anselmus

Onze inspiratie

Wij zijn vernoemd naar Anselmus van Canterbury. Anselmus was een middeleeuwse theoloog. Hij werd geboren in het jaar 1033 in Aosta (Italië). Hij studeerde in de Abdij van Bec, waar hij monnik werd en in 1078 abt. In 1093 werd hij Aartsbisschop van Canterbury. Hij is onder andere bekend geworden door zijn gedachten over het ontologische godsbewijs en kan worden beschouwd als de grondlegger van de scholastiek. Paus Alexander VI verklaarde Anselmus in 1494 heilig en in 1720 kreeg hij de eretitel van kerkleraar. Er zijn verschillende redenen waarom we voor zijn naam hebben gekozen. Allereerst hopen we dat u nieuwsgierig geworden bent om eens wat van of over Anselmus te lezen. Of misschien over een van de onderwerpen waar hij iets over heeft geschreven. Daarnaast zijn er twee beroemde uitspraken die wij inspirerend vinden en die tot nadenken stemmen: “fides quaerens intellectum” (het geloof op zoek naar redelijk inzicht) en “credo ut intelligam” (ik geloof opdat ik begrijpe). Naast zijn boeken die van belang zijn bij het bedrijven van (praktische) theologie, heeft Anselmus veel betekend voor de ontwikkeling van kloosters tot centra van wetenschap en onderwijs. Ook was hij een van de allereerste tegenstanders van de slavernij en kwam hij vaak in conflict met de overheid van zijn tijd om de onafhankelijkheid van de kerk te bewaren.
© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013

Anselmus

Onze inspiratie

Wij zijn vernoemd naar Anselmus van Canterbury. Anselmus was een middeleeuwse theoloog. Hij werd geboren in het jaar 1033 in Aosta (Italië). Hij studeerde in de Abdij van Bec, waar hij monnik werd en in 1078 abt. In 1093 werd hij Aartsbisschop van Canterbury. Hij is onder andere bekend geworden door zijn gedachten over het ontologische godsbewijs en kan worden beschouwd als de grondlegger van de scholastiek. Paus Alexander VI verklaarde Anselmus in 1494 heilig en in 1720 kreeg hij de eretitel van kerkleraar. Er zijn verschillende redenen waarom we voor zijn naam hebben gekozen. Allereerst hopen we dat u nieuwsgierig geworden bent om eens wat van of over Anselmus te lezen. Of misschien over een van de onderwerpen waar hij iets over heeft geschreven. Daarnaast zijn er twee beroemde uitspraken die wij inspirerend vinden en die tot nadenken stemmen: “fides quaerens intellectum” (het geloof op zoek naar redelijk inzicht) en “credo ut intelligam” (ik geloof opdat ik begrijpe). Naast zijn boeken die van belang zijn bij het bedrijven van (praktische) theologie, heeft Anselmus veel betekend voor de ontwikkeling van kloosters tot centra van wetenschap en onderwijs. Ook was hij een van de allereerste tegenstanders van de slavernij en kwam hij vaak in conflict met de overheid van zijn tijd om de onafhankelijkheid van de kerk te bewaren.
Anselmus Geestelijk Welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg